Home

 Welkom bij Com-B-nations

De missie van deze onderneming is heel helder: ” een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van Europese economische eurregio’s in het algemeen en de regio Noord-Limburg- Niederrhein in het bijzonder ”.

Sinds de Lissabon agenda is er binnen de Europese Unie veel aandacht voor het Midden- en Kleinbedrijf. Programma’s voor deze sector werden gepubliceerd, financiële ondersteuning werd geboden en in de meeste landen werden de afgelopen jaren uitstekende projecten gerealiseerd. Deze extra aandacht is terecht, want van de ruim 22 miljoen kleine en middelgrote bedrijven in alle Europese lidstaten werkt slechts 8% internationaal.

Het is bekend dat bij vele kleine bedrijven de kennis en capaciteit ontbreekt om grensoverschrijdend zaken te doen terwijl er vaak grote kansen liggen in andere landen. Daarbij kan alleen al het directe buurland prima mogelijkheden bieden. Uiteraard zijn er in de dienstverlenende sector veel aanbieders van professionele ondersteuning en ook branche organisaties zijn op dat terrein actief, maar vaak blijkt dat een collega ondernemer met kennis en ervaring op dat specifieke terrein de juiste partner is.

De internationalisering van kleine en middelgrote bedrijven zal de komende jaren enorm gaan toenemen zo is de verwachting en het is voor de continuïteit van veel ondernemingen van groot belang daarin mee te gaan. Overigens geldt dit niet alleen voor het bedrijfsleven maar ook overheden en non profit organisaties richten zich steeds vaker op samenwerking over de eigen grenzen heen.

Com-B-Nations BV. werkt op een persoonlijk en zakelijke manier op basis van een concrete en meetbare opdracht voor bedrijven, instellingen en overheden. Waar nodig worden specialisten ingeschakeld maar in principe blijft de hele aansturing van het traject of project in een hand.

 Samenwerking

Com-B-Nations BV. werkt zeer nauw samen met fiscalisten, financiële instellingen en juristen in Nederland en Duitsland. Daarnaast zijn er intensieve contacten met de Kamer van Koophandel en de Industrie und Handelskammer, het Consulaat Generaal in Düsseldorf, de Deutsch-Niederländische Handelskammer en diverse projectorganisaties en handelsafdelingen in de Europese lidstaten.

Com-B-Nations BV. maakt deel uit van verschillende Europese netwerken en is ondermeer lid van het European Business Test Panel en werkt voor de Europe Unlimited organisatie Op bestuurlijk niveau bestaan goede contacten met de Landesregierung in Düsseldorf, de Provincie Limburg en diverse gemeenten in Limburg en Nordrhein-Westfalen. Bestaande netwerken zijn ondermeer de Business Club Maas Rhein, de Deutsch-Niederländische Gesellschaft, Xing en de Holland Business Promotion. Ook op het gebied van sport, cultuur en onderwijs is een groot netwerk aanwezig en kunnen goede ingangen en contacten worden verkregen. Door jarenlange samenwerking met de euregionale media is ook op het terrein van communicatie veel mogelijk.

Het gaat in dit soort trajecten altijd om mensen. Het kennen van de juiste mensen en het gebruik maken van de netwerken van die personen is vaak het begin van een succesvolle stap naar een andere markt of naar een ander land.

Com-B-Nations BV is in staat de juiste contacten te leggen en bruggen te bouwen, culturele en andere verschillen te overbruggen en vertrouwensrelaties te creëren. We zijn steeds op zoek naar partners die willen meewerken in grensoverschrijdende projecten in het kader van het Interreg Programma.